Klubbregler

För att deltaga på träningen behöver du följa vår klubbs regler:

 • Din träningsavgift ska vara betald (senast på din andra träning).
 • Kom i tid till träningen och lämna aldrig pågående träning utan att meddela instruktören.
 • Respektera instruktörerna och dina träningskamrater. Det innebär att du skall vara uppmärksam på det instruktören visar och säger, samt att du ska vara ödmjuk mot dina träningskamrater, även om du är mer tekniskt skicklig. Hjälp dina träningskamrater.
 • Om du kommer tidigt, stör inte pågående träning.
 • Ta av dig klocka och smycken innan träningen. Annars kan du skada dig själv och andra.
 • Rör ej träningsutrustning som du ej fått lov att hantera.
 • Lägg tillbaka träningsutrustning efter användning.
 • Håll rent och snyggt omkring dig.
 • Visa hänsyn.
 • De tekniker som vi lär ut är inte avsedda att användas på ett oansvarigt sätt som skadar andra människor.
 • Alla tekniker som du har lärt dig i denna klubb, får ej läras ut vidare till andra personer (vare sig utanför eller inom klubben) utan Shifus tillstånd.
 • När du tränar hos oss bör du inte samtidigt träna i en annan kampsportsklubb. Koncentrera dig på en stil så att du utvecklas optimalt inom den.

Respektera ovanstående enkla regler. Reglerna är till för din och dina träningskamraters trevnad. Var inte rädd för att säga till om du ser någon som uppför sig illa.