Shaolintemplet

Shaolintemplet är ursprungsplatsen för såväl kung fu som chanbuddhismen (zenbuddhismen) i Kina. Templet är beläget i de natursköna Song-bergen i Henanprovinsen. Det grundades redan på 500-talet av den indiske buddhistmunken Batuo, men det var genom Bodhidharma (även kallad Damo) som Shaolin kung fu kom att utvecklas.

Grundande

Shaolintemplet grundades under Norra Wei-dynastin (386–534) och upplevde sin glansperiod under dynastierna Sui (581–618), Tang (618–907), Song (960–1127), Ming (1368–1644) och Qing (1644–1911). Under mer än 1500 år har Shaolin kung fu undergått ständiga förbättringar samtidigt som olika grenar av kampsporten har utvecklats.

Blomstring

Att Shaolin kung fu kunde föras vidare under århundraden sägs vara De tretton stavarnas förtjänst. Enligt legenden kämpade tretton stavbeväpnade munkar för den första kejsaren i Tangdynastin (618-907). De besegrade de ondskefulla banditerna och återupprättade kung fu-andan för att slutligen skapa fred och ett enat Kina.

Munkarna i Shaolintemplet har levt upp till Mästare Damos anda genom att oavbrutet söka den sanna och rätta metoden för yttersta resultat. Shaolin kung fu och dess genomslagskraft i världen är ett ovärderligt arv av kinesisk kultur. Shaolin kung fu har gått i arv från munk till munk. Genom att munkarna idogt ägnat sig åt studier och praktiska övningar har Shaolin kung fu nått en oöverträfflig nivå och blivit kärnan i kinesisk stridskonst.

Shaolintemplet idag

Shaolintemplet har vid flera tillfällen attackerats och förstörts, men har efter varje gång byggts upp igen. Så sent som 1928 sattes templet i brand. De munkar som lyckades fly undan elden har kunnat förmedla Shaolins historia, kultur och kunskap till våra dagar. Några av dessa munkar var mästarna Shi De Chan, Shi Su Xi, Shi Su Yun, Shi Wan Heng och Shi Xing Zheng som var templets dåvarande abbot.

Templet var sedan stängt under en lång period och all kung fu- och religionsutövning förbjöds under kulturrevolutionen (1966-1976), men munkarna tränade i hemlighet och förde kunskapen vidare till nya lärjungar.

1981 öppnades templet upp igen och verksamheten återupptogs. Templet ansågs vara kulturhistoriskt viktig och rustades upp och är idag en av Kinas största turistattraktioner. Men det är bara en del av tempelområdet som är öppet för allmänheten, inte den del där munkarna praktiserar. Några av de områden man kan besöka är bl a Pagodskogen, en park med stenpagoder byggda för att hedra de genom århundradena högst uppsatta munkarna. I Boxningsmanualhallen finns väggmålningar som livfullt skildrar Shaolin kung fu och i Träningsrummet kan man se gropar och djupa försänkningar efter stridsmunkarnas ihärdiga träning. Uppe i bergen, ovanför templet, kan man besöka Bodhidharmas grotta, där det sägs att han satt och mediterade i nio år.

Shaolintemplets Pagodskog blev 2010 inskrivet på Unescos världsarvslista.

Shaolintemplet