Chan Wu

Anledningen till att Shaolin kung fu har haft en sådan blomstrande utveckling är den unika filosofin som förenar chan (meditation) med wu (strid). Det finns ett ordspråk som lyder: ”Slag och sparkar är en enkel konst, men den som behärskar filosofin kan föra samman himmel och jord”.

Shaolins kampkonstmetod

Traditionell Shaolin kung fu skapades i Shaolintemplet, vid berget Song. Den indiske buddhistmunken Bodhidharma förde kunskapen om chan (meditation) till Kina. Legenden berättar att han i en grotta i närheten av templet satt och mediterade i nio år tills han bemästrade kunskapen. Sedan dess har Shaolinmunkarna kommit att integrera meditation med kampkonst.

Shaolinmunkarna brukar kalla sin kampkonstmetod för Chan Wu eller Chan Wu Yi, vilket innebär meditation sammankopplad med strid. Detta är det mest unika draget för traditionell Shaolin kung fu.

Innebörd

Utövandet av chan går ut på att nå ett inre lugn genom att överge sina inre demoner och komma bort från ”de tre gifterna” (begär, hat och okunnighet) för att nå upplysning. Utövandet av kamp är bland annat för försvar och motion. Munkarna förde ursprungligen samman meditation med kampkonsten för att kunna nå högre nivåer inom både buddhistisk utövning och kamp. De menade att ju större vikt som läggs vid att öppna sinnet och förstå värdet av moralisk integritet, desto större blir förståelsen för strid. Genom fördjupad förståelse för strid kan man sedan upptäcka flera sätt att oskadliggöra en motståndare effektivt, även utan att behöva förlita sig på fysiskt våld. När man kan uppnå seger utan våld kan onda handlingar förhindras utan att liv spills i onödan.

Därför handlar inte utövandet av kung fu bara om att stärka kroppen och att försvara sig, utan är också en väg för att finna livets essens och utveckla medkänsla.

En tidig shaolinmästare, Miao Xing, förklarade grundidén bakom Chan Wu:
”Chan Wu är moral, inte makt. En kampkonstutövare bör rikta uppmärksamheten mot att skydda, inte attackera.” Vidare menade han ”att det första man bör utveckla är Qi, då det stärker kroppen och håller sinnet klart. Qi kan utvecklas på följande sätt: att i stillsam meditation förstå liv och död; komma till insikt om verklighet och illusion; leva ett enkelt liv genom att göra sig av med oro och begär (dock inte samma sak som behov) och ilska. Att lära sig chan innebär att nå ett inre lugn som övervinner illvilliga ting såsom frustration, förödmjukelse och hat. Med ett klart sinne kan man fokusera utan spridda tankar, vilket ger ens kung fu en djupare innebörd än enbart ytliga rörelser.”

Shaolins arv och utveckling

Dessa värderingar och kunskaper har mästare Shi Yong Ting fört med sig hit till Sverige i hopp om att folket här ska kunna få uppleva och uppskatta autentisk traditionell Shaolin kung fu samt utveckla hälsa och välmående.

Shaolin kung fu är ett viktigt kulturellt arv som bör uppskattas och hanteras med värdighet. Dessutom kan denna kampkonst, i dåliga händer, vara farlig för andra personer. Därför är vi noga med att lära våra utövare, i alla åldrar, att vara medvetna om att inte använda våld när situationen kan lösas på ett bättre sätt, samt att alltid respektera andra människor. För att säkerställa att Shaolin kung fu förs vidare med kvalité och respekt för konsten granskas och godkänns våra samtliga instruktörers skicklighet och tekniker av mästare Shi Yong Ting, innan de själva får börja lära ut till elever.