Gruppindelning

Vi har barngrupper (7-12 år) och grupper för ungdomar och vuxna; för nybörjare, fortsättare och avancerade.

När du fyllt 7 år kan du börja träna hos oss. Upp till 12 års ålder tränar man i Barngruppen.
Därefter tränar man i gruppen för Ungdomar/vuxna, som i sin tur delas upp i grupper efter erfarenhetsnivå.
(Även om du har tränat kung fu i en annan klubb börjar du i nybörjargruppen.)

Så här ser gruppindelningen ut:
Barngruppen – 7-12 år
Grupp 1 – nybörjare
Grupp 2 – fortsättning (för dig som tränat minst en termin och kan en hel form).
Kan även träna i grupp 1.
Grupp 3 – avancerad (för dig som tränat flera terminer och kan flera former).
Kan träna i alla grupper.