Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya EU-lagstiftningen, GDPR, i kraft, som ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen PUL.
Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet har förstärkts.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar din personliga information med största omsorg och i enlighet med GDPR.

Som medlem i Songshan Shaolintemplets Chan Wu
behandlar vi dina personuppgifter främst för att:

  • Administrera ditt medlemskap 
  • Se till att du är försäkrad när du tränar hos oss
  • Söka bidrag från stat och kommun
  • Skicka relevant information som rör din träning till den e-postadress som du angivit.

Du kan när som helst invända mot den e-post vi skickar genom att klicka på
avregistreringslänken längst ner i e-postutskicken. 

Ditt medlemskap kan du avsluta genom att kontakta oss på info@songshanshaolin.org

Följande uppgifter sparar vi:

Namn, adress, e-post, personnummer, mobilnummer och vilken grupp du tränar i.

Så länge som du är medlem hos oss sparar vi ovanstående uppgifter.
Efter att du sagt upp ditt medlemskap/slutat träna hos oss tar vi bort dina uppgifter inom ett år.
Vi behåller dock ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev inför terminsstart (2 ggr/år).
Nyhetsbrevet kan du närsomhelst avregistrera dig från (genom att klicka på
avregistreringslänken längst ner i e-postutskicken) och då raderar vi även ditt namn och din e-postadress.

Om du inte tränat hos oss under det senaste året och vill börja träna igen behöver du därför göra en ny medlemsregistrering.