Vår träning

Träningen delas upp i fem kategorier:

Ji Ben Gong

Grundträning

Grundläggande, men viktiga övningar för att göra kroppen stark och smidig.
Utgör grunden för att kunna utföra former (taolu).

Taolu

Formträning

Stridstekniker som innefattar anfall och försvar och utförs i bestämda rörelsemönster.

Sanda

Kamp

Kampträning, tränas med bland annat handskar och boxningssäck. Sparring tränas med skydd och handskar, och lätt sparring (för enbart teknikövning) tränas utan. Träning sker i grupp eller två och två.

Bing Qi

Vapen

Former och grundträning med vapen. De vanligaste vapen som vi tränar är stav, Bodhidharmakäpp, bredsvärd (dao), rakt svärd (jian) och spjut.

Yang Sheng Gong (Qi Gong)

Mjuka former/Inre träning

Tekniker för att bl.a. mjuka upp leder och motverka skador samt stelhet.
Yang Sheng Gong är inre träning och övningarna består av utövande och ackumulering av Qi (sin inre kraft, som man tränar bland annat genom att kontrollera andningen).